18 USC § 2257/2257A

DMCA

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (US Copyright Office) ägare och operatörer av

Freecomiconline.me kommer att svara omedelbart på påståenden om upphovsrättsintrång som rapporterats till Freecomiconlines utsedda upphovsrättsagent. Observera att enligt avsnitt 512 (f) i DMCA (17 USC § 512 (f)) kan varje person som medvetet väsentligt misstolkar att material eller aktivitet kränker vara föremål för ansvar.

Om du tror att ditt copywriten -verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen ange Freecomiconlines upphovsrättsagent följande information:

En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts.
Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts, eller, om flera upphovsrättsintrång på en enda onlinesida omfattas av en enda anmälan, en representativ lista över sådana verk;
Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för kränkande verksamhet och som ska tas bort eller åtkomst till som ska inaktiveras, och information som är rimligen tillräcklig för att Freecomiconline ska kunna hitta materialet (t.ex. URL eller videonummer);
Information som är tillräckligt tillräcklig för att Freecomiconline ska kunna kontakta dig: namn, adress, e -post, telefonnummer, om tillgängligt;
Ett uttalande om att den klagande har en tro i god tro om att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under straff av mened, att du är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha kränkts.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A Deklaration om efterlevnad av krav på journalföring.
Freecomiconline.me är inte en producent av allt innehåll som finns på webbplatsen (Freecomiconline.me). När det gäller posterna enligt 18 USC § 2257 för allt innehåll som finns på denna webbplats, vänligen vänligen rikta din begäran till den webbplats för vilken innehållet producerades.

Freecomiconline.me är inte en producent av allt innehåll som finns på webbplatsen (Freecomiconline.me) enligt definitionen i 18 USC §2257 och 28 CFR 75 och är därför undantagen från kraven för journalföring.

Freecomiconline.me är en bilddelningswebbplats där du kan ladda upp, dela och visa olika typer av vuxeninnehåll och medan Freecomiconline.me gör så gott det går för att verifiera efterlevnad.

Freecomiconline.me följer följande procedurer för att säkerställa efterlevnad:

Kräver att alla användare är 18 år för att ladda upp bilder.
Vid uppladdning måste användaren verifiera innehållet. försäkra att han/hon är 18 år; intyga att han/hon för register över modellerna i innehållet och att de är över 18 år.
Bekräfta att innehållet som laddas upp antingen ägs av användaren eller att de är lagligt licensierade att ladda upp, publicera, dela innehållet till hands.
Vi tror starkt att alla modeller, skådespelare, skådespelerskor och andra personer som skildras i verkligt sexuellt uttryckliga visuella representationer på denna webbplats var 18 år eller äldre vid skapandet. Vi tror starkt att varje producent vars innehåll visas på denna webbplats uppfyller 18 USC §2257, på respektive webbplats/webbplatser.

Freecomiconline.me lovar att göra så gott det går att hitta och avsluta kränkande foton eller/och videor.
För ytterligare hjälp, vänligen kontakta [e-postskyddad] efterlevnad.